Pravila in pogoji preorder Flip5/Fold5

PRAVILA PROMOCIJE „PREDPRODAJA SAMSUNG GALAXY Z FOLD5 in Z FLIP5“

 

Pred nakupom naprave vas prosimo, da se seznanite s temi pravili promocije (v nadaljevanju „pravila“).

 

 

Organizator promocije

 

Samsung Electronics Austria GmbH, z registriranim sedežem na Dunaju, na naslovu Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Dunaj, Avstrija in matično številko FN 217924b, preko podružnice Samsung GmbH, Podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, matična številka: 6398774000 (v nadaljevanju: „Samsung“) organizira promocijo predprodaje naprav Samsung Galaxy Z Fold5 in Z Flip5. Modela Samsung Galaxy Z Flip5 in Samsung Galaxy Z Fold5 z 1 TB pomnilnika sta izključena iz te promocije.

 

 

Obdobje promocije in naprave

 

Predmet promocije sta napravi Samsung Galaxy Z Fold5 12/512* in Z Flip5 8/512** (v nadaljevanju posamezno „naprava“ in skupaj „naprave“). Predprodaja je na voljo kupcem naprav na območju Republike Slovenije v obdobju od 26.07.2023 do 10.08.2023 (v nadaljevanju: „promocijsko obdobje“). Predmetna promocija se zaključi pred navedenim rokom v primeru izteka zalog naprav, predvidenih za to promocijo. Samsung bo obvestilo o predčasni prekinitvi promocije, skupaj z ustrezno prilagojenimi pravili, brez odlašanja objavil na svoji spletni strani

 

* 12 GB RAM pomnilnika in 512 GB prostora za shranjevanje

** 8 GB RAM pomnilnika in 512 GB prostora za shranjevanje

 

Ugodnosti

 

Ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v teh pravilih, ima kupec naprave pravico do nakupa naprave z dvakrat več pomnilnika za shranjevanje podatkov po ceni osnovnega modela naprave, tako da:

 

ima pravico do nakupa Samsung Galaxy Z Fold5 12/512 po ceni Samsung Galaxy Z Fold5 12/256 (osnovni model), oziroma

 

ima pravico do nakupa Samsung Galaxy Z Flip5 8/512 po ceni Samsung Galaxy Z Flip5 8/256 (osnovni model).

 

Prav tako imajo kupci naprav možnost dodatnega prihranka ob nakupu naprave, če v odkup oddajo svoj rabljen mobilni telefon* (v nadaljevanju „rabljen telefon“), in sicer:

 

v vrednosti 150,00 EUR (z DDV) za kupce Samsung Galaxy Z Fold5, oziroma

v vrednosti 100,00 EUR (z DDV) za kupce Samsung Galaxy Z Flip5.

 

Navedenih zneskov ni mogoče izplačati v gotovini, niti ni mogoč prenos pridobljene pravice na tretjo osebo.

 

*Kupec pridobi bonus v všini popusta na prodajnem mestu, zemanjavo staro za novo pa lahko naknadno, a ne kasneje kot 18.8.2023 opravi pri pooblaščenih prodajnih partnerjih.

 

Rabljeni telefon se preda v odkup Samsung odkupnemu partnerju, po odkupni ceni, ki jo določi Samsung odkupni partner. V zvezi s tem bodo odkup rabljenih telefonov izvajali Samsung pooblaščeni odkupni partnerji, navedeni v 7. točki teh pravil. Odkupno ceno rabljenih telefonov bo določil Samsung pooblaščeni odkupni partner, pri čemer bo upošteval kriterije splošnega stanja mobilne naprave na dan odkupa in njeno brezhibnost oziroma nepravilnost. Prav tako na višino odkupnine vpliva tudi starost mobilne naprave, torej model zadevne naprave glede na cenovni razred, v katerem se je nekoč prodajala. Pred odločitvijo o predaji rabljenega telefona v odkup lahko kupec rabljeni telefon odnese v ocenjevanje k Samsung pooblaščenim odkupnim partnerjem, z neobvezujočo oceno vrednosti odkupa pa se je možno seznaniti na spletni strani https://www.zamenjaj-stari-telefon.si/ Odkupno vrednost rabljenega telefona bo Samsung odkupni partner izplačal kupcu v gotovini ali na TRR kupca v skladu s poslovno odločitvijo Samsung odkupnega partnerja.

 

 

Pogoji nakupa za pridobitev pravice do ugodnosti iz 3. točke pravil

 

Nakup naprave je možen pri prodajnih partnerjih Samsung, navedenih v 6. točki teh pravil, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

 

Da kupec kupi napravo v promocijskem obdobju;

Da kupec kupi napravo na spletni strani ali v maloprodaji pri pooblaščenem prodajnem partnerju Samsung na ozemlju Republike Slovenije; Seznam pooblaščenih partnerjev je opredeljen v 6. točki teh pravil;

Da napravo kupi kot končni uporabnik; Končni uporabniki so fizične in pravne osebe z ozemlja Republike Slovenije, ki napravo kupijo za lastne potrebe in ne za potrebe nadaljnje prodaje ali distribucije;

Če se kupec naprave odloči da bo rabljeni telefon dal v odkup, mora biti kupec lastnik rabljenega telefona, ki se ponuja v odkup.

 

Prevzem naprave

 

Točen datum prevzema naprave se kupec dogovori s prodajnim partnerjem v odvisnosti od razpoložljive zaloge.

Redna prodaja naprave se začne 11.8. 2023.

 

5.            Pooblaščeni Samsung partnerji

 

Predprodaja naprav Samsung je možna samo pri naslednjih pooblaščenih prodajnih partnerjih Samsung:

 

•              Telekom Slovenija; Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana*

•              A1; A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, SI-1000 Ljubljana

•              Telemach; Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče

•              T2; T-2 d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana*,

•              Samsung center; SGERM d.o.o. Beloruska ulica 7, Maribor, 2000 Maribor

•              Big Bang; Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

•              Mimovrste; MIMOVRSTE d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana*

•              Harvey Norman; Harvey Norman Trading družba za trgovino d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000             Ljubljana

•              Merkur; MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, Naklo, 4202 Naklo

•              Shoppster; SHOPPSTER, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče

•              Samsung spletna trgovina Slovenija (www.samsung.com/si)

 

Seznam pooblaščenih Samsung odkupnih partnerjev

 

Telekom Slovenija; Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

A1; A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, SI-1000 Ljubljana

Telemach; Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče

Samsung center; SGERM d.o.o. Beloruska ulica 7, Maribor, 2000 Maribor

Big Bang; Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenija

Harvey Norman; Harvey Norman Trading družba za trgovino d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana

Janus Trade d.o.o., Koroška cesta 53c, 4000 Kranj

 

Obdelava osebnih podatkov

 

Za namene izvajanja te promocije Samsung ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov udeležencevs.

Pravica do spremembe pravil

 

Samsung si pridržuje pravico ta pravila kadarkoli spremeniti iz upravičenih razlogov pod pogojem, da te spremembe nemudoma objavi.

 

Ta pravila so objavljena dne 26.07.2023 na strani https://www.samsung.com/si/offer/preorder-galaxy-z-fold5-z-flip5/   in se od takrat naprej uporabljajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO O ZBIRANJU IN UPORABI OSEBNIH PODATKOV

Samsung Electronics Austria GmbH, z registriranim sedežem na naslovu Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: „upravljavec“) vas s tem obvestilom obvešča o informacijah v zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov.

Upravljavec

Upravljavec podatkov je Samsung Electronics Austria GmbH, z registriranim sedežem na naslovu Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Dunaj, Avstrija prek svoje podružnice Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani (v nadaljevanju: „upravljavec“).

Osebni podatki, ki se zbirajo

Upravljavec bo zbiral in obdeloval naslednje osebne podatke:

Ime in priimek,

Elektronski naslov kupca,

Naslov kupca na ozemlju Republike Slovenije (za potrebe dostave darila),

IMEI in serijska številka kupljene naprave,

Ostale podatke, ki jih morebiti vsebuje pogodba z operaterjem ali dobavnica za kupljeno napravo,

(v nadaljevanju skupno: osebni podatki).

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec bo navedene Osebne podatke zbiral in obdeloval izključno za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v promociji „PREDPRODAJA SAMSUNG GALAXY Z FOLD5 in Z FLIP5“, in za dostavo daril v primeru, da je uporabnik / kupec pridobil pravico do darila.

Način uporabe osebnih podatkov

Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za prej omenjene potrebe upravljavca, v skladu z veljavno zakonodajo in pravilnikom o zasebnosti.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke upravljavec zbira in obdeluje za izvajanje pogodbenega razmerja, katerega pogodbena stranka je posameznik (točka (b) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo hranili le toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev navedenega namena, vendar največ 6 mesecev od datuma nakupa.

Vaše pravice

Upravljavec na zahtevo posameznika

omogoči dostop do osebnih podatkov,

dopolni, spremeni, posodobi ali izbriše osebne podatke, če so podatki nepopolni, netočni ali zastareli in če njihova obdelava ni v skladu z zakonom ali če je izpolnjen namen zbiranja podatkov,

omeji obdelavo v zvezi z njimi in

zagotovi pravico v zvezi s prenosom podatkov.

 

Za več informacij poglejte naš Pravilnik o zasebnosti ali nas kontaktirajte po e-pošti na dataprotection.sead@samsung.com.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši vašo zasebnost, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (dataprotection.sead@samsung.com) in zahtevate pojasnilo.

Če menite, da vaše pravice niso bile spoštovane, imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Ostale informacije

Za podrobnejše informacije o ukrepih, sprejetih za zaščito osebnih podatkov, pa tudi o morebitnem razkritju osebnih podatkov preberite naš Pravilnik o zasebnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIKA VARSTVA PODATKOV

Datum začetka veljavnosti: Maj 2018

Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani in naše podružnice (v nadaljevanju besedila: »Samsung«, »mi«, »nas«, »naše«) se zavedamo, koliko je zasebnost pomembna našemu osebju, dobaviteljem, kupcem in drugim odjemalcem, zato se trudimo zagotoviti jasnost glede tega, kako zbiramo, uporabljamo, razkrivamo, prenašamo in hranimo osebne podatke.

Spodaj so navedena bistvena vprašanja, ki so zajeta z našo Politiko varstva podatkov. Za podrobnejše informacije prosimo, da kliknete na naslove spodaj.

Delovno področje in namen

Odgovornost za usklajenost

Naše obveznosti

Definicije

GDPR načela

Posebne kategorije osebnih podatkov

Deljenje osebnih podatkov (vključujoč transferje izven EEP)

Profiliranje in samodejno sklepanje

Posamezne pravice subjektov, na katere se nanašajo podatki

Postopek v primeru kršitve varnosti podatkov

Pooblastila za dostop do podatkov

Koristni podatki za kontakt

 

Delovno področje in namen

 

Ta politika določa pravila varstva podatkov ter pravnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, ko gre za pridobivanje, ravnanje, obdelav, shranjevanje, prenos in uničenje osebnih podatkov.

Vrste informacij, s katerimi bomo ravnali, zajemajo podrobnosti o trenutnih, predhodnih in morebitnih zaposlencih, dobaviteljih, kupcih in drugih osebah, s katerimi komuniciramo. Podatki, ki se hranijo na papirju ali računalniku, so podvrženi določenim ukrepom pravnega varstva, ki so navedeni v Splošni uredbi o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation - »GDPR«) in veljavnem(-ih) zakonu(-ih) o varstvu podatkov, ki predvideva(-jo) omejitve v zvezi z načinom, na katerega lahko uporabljamo te podatke.

Vzdrževanje najvišjih standardov pri našem ravnanju z osebnimi podatki je kolektivna in osebna odgovornost, za politika pa se uporablja na to, kako pridobivamo, uporabljamo, hranimo in na druge načine obdelujemo osebne podatke, ki jih uporabljamo v okviru svojega poslovanja. Ona zajema prikaz bistvenih obveznosti v zvezi s podatki, ki se uporabljajo za nas kot organizacijo in ki zajemajo tudi pričakovanje od Vas, da igrate svojo vlogo v zvezi z usklajevanjem.

Ta politika varstva podatkov se uporablja za vsakega zaposlenca podjetja Samsung in za drugo osebje, ki podjetju Samsung nudi storitve (vključno, vendar ne omejujoč se na izvajalce in agencijsko osebje) (skupno ime v nadaljevanju besedila: »osebje«). Od celotnega osebja se zahteva, naj poskrbi za razumevanje te politike in naj jo spoštuje glede katerih koli osebnih podatkov, katerim dostopajo pri opravljanju svojega dela.

Od osebja se bo prav tako zahtevalo opravljeno usposabljanje v zvezi to in povezanimi politikami, kot to zahteva Samsung.

Ta politika ni del pogodbe o zaposlitvi ali najemu katere koli osebe in je lahko spremenjena kadar koli. Vsaka kršitev te politike bo resno obravnavana in lahko povzroči disciplinski postopek, kar lahko pripelje do odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Odgovornost za usklajenost

 

Odgovornost za nadzor usklajenosti varstva podatkov, vključno s spoštovanjem te politike, je na našem uslužbencu za varstvo podatkov, njegove kontaktne podatke pa najdete na koncu te politike.

Posamezni menedžerji za poslovanje so odgovorni za usklajenost varstva podatkov v okviru svojih timov.

V primeru, da menite, da politika ni bila upoštevana, ko gre za Vaše ali osebne podatke drugih oseb, morate to vprašanje rešiti s svojim neposrednim vodjo ali z oddelkom za človeške vire ali pravne zadeve.

Naše obveznosti

 

GDPR predvideva kazni z visokimi zneski za organizacije, ki kršijo določila te uredbe. Odvisno od vrste kršitve so organizacijam lahko izrečene kazni v višini, ki je večja od 20 milijonov EUR ali 4 % skupnega letnega prometa na globalni ravni v prejšnjem finančnem letu. Te kazni z visokimi zneski povečujejo izpostavljenost tveganjem v zvezi z usklajenostjo varstva podatkov.

Ob tem novo načelo odgovornosti pomeni, da je za nas bolj pomembno kot kadar koli prej, da lahko demonstriramo in evidentiramo usklajenost z vodenjem ustrezne evidence, procedurami in sistemi (videti oddelek »Hramba evidence« pod 10. točko v nadaljevanju).

Definicije

 

Definicije v nadaljevanju so vam lahko v pomoč pri branju te politike:

Podatki o kazenski evidenci so informacije v zvezi s kaznivimi dejanji in sodbami zoper posamezno osebo.

Kontrolorji podatkov so osebe ali organizacije, ki določajo namen in način obdelave osebnih podatkov. Oni so odgovorni za vzpostavljanje praks in politik v skladu z GDPR. Mi smo kontrolor vseh osebnih podatkov, ki se uporabljajo v našem poslovanju. Naši dobavitelji, svetovalci in izvajalci so prav tako lahko kontrolorji podatkov.

Izraz Subjekti podatkov za potrebe te politike zajema vse žive posameznike, čigar osebne podatke hranimo, kar vključuje trenutne, prejšnje in morebitne kupce, dobavitelje, agente, investitorje in naše osebje. Subjekt podatkov ne more biti državljan ali rezident Slovenije. Vsi subjekti podatkov imajo določene zakonske pravice v zvezi z njihovimi osebnimi podatki.

Izraz osebni podatki zajema podatke, ki se nanašajo na živo osebo, ki se lahko identificira na podlagi teh podatkov (ali na podlagi teh podatkov in drugih informacij, ki jih imamo). Osebni podatki so lahko dejstveni (kot so ime, naslov ali datum rojstva) ali gre lahko za mnenje (kot je ocena učinka). Definicija »osebnih podatkov«, ki se uporablja v GDPR in v veljavnem zakonu o varstvu podatkov je zelo široka in dovoljuje označevanje širokega obsega osebnih identifikatorjev kot osebnih podatkov. To zajema ime, identifikacijsko številko in podatke o lokaciji.

Obdelava je katera koli aktivnost, ki zajema uporabo osebnih podatkov. Ona vključuje pridobivanje, uporabo, opazovanje, beleženje ali hrambo podatkov, ali izvajanje katerega koli dejanja ali skupine dejanj, vključno z organizacijo, spreminjanjem vračilom, uporabo, razkrivanjem, brisanjem ali uničenjem podatkov. Obdelava prav tako zajema prenos osebnih podatkov tretjim osebam.

Podatki posebne kategorije (prej znani kot občutljivi osebni podatki) zajemajo informacije o rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenih političnih prepričanjih, verskih ali podobnih prepričanjih, sindikalnem članstvu, fizičnemu ali mentalnemu zdravju ali stanju ali spolnem življenju, ter genetske in biometrične podatke, ko se le-ti uporabljajo za identifikacijo posameznikov.

GDPR načela

 

Katera koli oseba, ki obdeluje osebne podatke, mora ravnati v skladu z uporabnimi načeli dobre prakse, ki so določena v GDPR in ki jih Samsung mora spoštovati.

Osebne podatke bomo obdelovali v skladu z zakonom, pošteno in transparentno (videti oddelek »zakonitost, poštenje in transparentnost«).

Osebne podatke bomo zbirali za označene, eksplicitne in legitimne namene; le-teh ne bomo obdelovali na način, ki bi bil v nasprotju s temi nameni (videti oddelek »Omejitev namena in minimizacija podatkov«).

Obdelovali bomo osebne podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na tisto, kar je nujno v zvezi z nameni obdelave (videti oddelek »Omejitev namena in minimizacija podatkov«).

Zagotovili bomo, da so osebni podatki pravilni in, kjer je to nujno, posodobljeni; kjer podatki niso pravilni, bomo nemudoma storili vse, kar je treba, za njihov izbris ali spremembo, upoštevajoč namene, za katere se podatki obdelujejo (videti oddelek »Pravilnost«).

Vzdržali se bomo hrambe osebnih podatkov v obliki, ki dovoljuje identifikacijo posameznika, na katerega se nanaša, dlje, kot je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (videti oddelek »Omejitev hrambe«).

Uporabili bomo ustrezne tehnične ali organizacijske ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti osebnih podatkov, kar bo zajemalo njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali pred naključno izgubo, uničenjem ali poškodbo (videti poglavje »Integriteta in zaupnost«).

 

Sledijo dodatni podatki o vsakem izmed teh načel.

  1.  

Zakonitost, poštenje in transparentnost

 

Veljavni zakon(i) o varstvu podatkov ima(jo) za cilj ne preprečevanje obdelave osebnih podatkov, temveč zagotavljanje, da se to izvaja pošteno in brez škodljivega vpliva na pravice subjektov podatkov.

Eden izmed zakonskih pogojev za obdelavo mora biti izpolnjen, da bi se osebni podatki obdelovali v skladu z zakonom. Ti pogoji vključujejo naslednje: subjekt podatkov mora eksplicitno in prostovoljno sprejeti obdelavo; obdelava se zahteva v skladu z zakonom, obdelava je nujna zaradi izvajanja pogodbe, ki jo imamo sklenjeno s subjektom podatkov; ali je obdelava nujna zaradi legitimnih interesov podjetja Samsung ali oseb, ki jim se razkrivajo podatki (razen če so od teh interesov močnejši interesi ali temeljne pravice ali svoboščine posameznika). Preden začnemo z obdelavo osebnih podatkov (na primer, preden zberemo osebne podatke od posameznika/ce), obravnavamo svoje podatke za zbiranje podatkov ter vprašanje, zakaj potrebujemo te podatke. Prav tako identificiramo tudi pravno podlago, ki nam omogoča pridobivanje in obdelavo teh podatkov na zakonit način.

Subjektu podatkov morajo v skladu z zakonom biti predstavljene določene informacije, vključujoč (brez omejevanja na) kdo je kontrolor podatkov (v tem primeru smo to mi, Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani, Letališka cesta 29a, Ljubljana, Slovenija), namen(i), za katerega(-e) se podatki obdelujejo, zakonska podlaga za obdelavo podatkov, identitete vsake osebe, ki ji se lahko razkrijejo ali prenesejo podatki, ter pravice subjektov podatkov v zvezi z njegovimi osebnimi podatki. Te informacije se lahko posredujejo v ustreznih obvestilih o zasebnosti ali obvestilih o pošteni obdelavi podatkov.

Osebne podatke lahko obdelujete le v skladu s smernicami Podjetja in navodili Uslužbenca za varstvo podatkov. Prav tako se morate uskladiti z vsemi navodili in smernicami, ki Vam se posredujejo v zvezi z dajanjem obvestil o zasebnosti podatkov, vključno v zvezi s časovnimi roki, v katerih se podatki morajo posredovati.

  1.  

Omejitev namena in minimizacija podatkov

 

Osebni podatki se lahko obdelujejo le za specifične namene, o katerih je subjekt podatkov obveščen pri prvem zajemu podatkov, ali za katere koli druge namene, ki so izrecno dovoljeni z veljavnim zakonom(-i) o varstvu podatkov. To pomeni, da se osebni podatki ne morejo zbirati za en namen, potem pa uporabiti za drugi. V primeru potrebe za spremembo namena, za katerega se obdelujejo podatki, subjekt podatkov bo obveščen o novem namenu pred kakršno koli obdelavo.

Kateri koli podatki, ki niso nujni za namen(-e), za katerega je podano obvestilo subjektu podatkov, naj se predvsem sploh ne bi zbirali. Ne smete pridobivati katerih koli osebnih informacij od posameznika/ce, razen tistih, ki jih potrebujete v zvezi s svojim delom. 

  1.  

Pravilnost

 

Osebni podatki morajo biti pravilni in posodobljeni. Informacije, ki so napačne, so nepravilne, zato je treba sprejeti ukrepe z namenom preverjanja pravilnosti katerih koli osebnih podatkov na kraju zbiranja le-teh, pozneje pa to početi redno v določenih časovnih intervalih. Nepravilni ali zastarani podatki morajo biti uničeni. Ko spoznate, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, nepravilni, morate obvestiti svojega vodjo/osebo za kontakt za obdelavo podatkov, in sprejeti ustrezne ukrepe za uničene ali spremembo le-teh, pri tem pa paziti na zahteve naše politike hrambe podatkov, kjer je to potrebno.

  1.  

Omejitev hrambe

 

Osebne podatke je treba hraniti v obliki, ki ne dopušča identifikacije subjektov podatkov dlje, kot je to potrebno za namene, za katere se zbirajo podatki. To pomeni, da je podatke treba uničiti ali izbrisati iz naših sistemov, ko jih več ne potrebujete, ali je osebne podatke treba urediti.

Po poteku obdobja hrambe, razen če obstaja dober poslovni razlog za hrambo tudi po poteku tega obdobja (na primer, v primeru, da je subjekt podatkov sprožil pravdo zoper nas, shranjeni osebni podatki pa so bistveni za takšno pravdo), bodo zapisi, ki vsebujejo osebne podatke, odstranjeni na varen način in učinkovito uničeni.

Od Vas se zahteva spoštovanje zahtev naše politike hrambe dokumentov in sprejemanje vseh utemeljenih ukrepov za uničenje ali izbris iz naših sistemov vseh osebnih podatkov, ki jih več ne potrebujete v skladu z našimi politikami hrambe podatkov, o katerih Vas bo občasno obveščal Vaš vodja/oseba za kontakt v zvezi z varstvom podatkov.

  1.  

Integriteta in zaupnost

 

Moramo zagotoviti sprejetje ustreznih varnostnih ukrepov za zaščito pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo podatkov ter pred naključno izgubo ali poškodbo osebnih podatkov. Subjekti podatkov lahko preko sodišč zahtevajo nadomestilo škode v primeru, da jim je povzročena določena škoda zaradi takšne izgube.

Vzdrževanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, integritete in dostopnosti osebnih podatkov, v skladu z naslednjimi definicijami:

Zaupnost pomeni, da do podatkov lahko dostopajo le osebe, ki so pooblaščene za uporabo podatkov.

Integriteta pomeni, da osebni podatki morajo biti pravilni in ustrezni za namen, za katerega se obdelujejo, ter zanesljivi med trajanjem njihove življenjske dobe (oz. nepooblaščene osebe jih ne morejo spreminjati).

Dostopnost pomeni, da pooblaščeni uporabniki lahko dostopijo do podatkov le v primeru, da le-te potrebujejo za dovoljene namene. Zato je osebne podatke treba hraniti v našem centralnem računalniškem sistemu namesto na posameznih osebnih računalnikih.

 

Varnostne procedure zajemajo:

Kontrole vstopa. Treba je sporočiti vsako tujo osebo, ki se opazi v področjih s kontrolo vstopa.

Zagotavljanje miz in omaric z zaklepanjem. Mize in omarice naj bodo zaklenjene v primeru, da v le-teh hranite kakršne koli zaupne podatke. (Osebne informacije se vedno štejejo za zaupne.)

Metode za uničenje Papirne dokumente je treba razrezati. Diskete in zgoščenke je treba fizično uničiti, ko jih več ne potrebujete.

Oprema Osebje podjetja Samsung mora zagotoviti, da se na posameznih zaslonih mimoidočim ne prikazujejo zaupni podatki ter da se odjavijo iz svojega osebnega računalnika, ko je le-ta puščen brez nadzora.

 

Morate spremljati vse procedure in tehnologije, ki jih uporabljamo z namenom vzdrževanja varnosti vseh osebnih podatkov od kraja zbiranja do kraja uničenja. V praksi to pomeni, da morate:

Dostopati le do osebnih podatkov, za katere imate dovoljenje za dostop in le za tiste namene, za katere ste pooblaščeni.

Ne dovolite kateri koli drugi osebi (vključno z drugim osebjem podjetja Samsung) dostopa do osebnih podatkov, razen če veste, da ta oseba ima ustrezna dovoljenja.

Zagotavljati varnost osebnih podatkov (na primer, z namenom uskladitve s pravili pristopa v prostore), dostopa do računalnika, zaščite gesla, kodiranja in zaščite hrambe in uničenja datotek ter drugih previdnostnih ukrepov, ki so navedeni v politiki varnosti informacij podjetja Samsung.

Ne odstranjevati osebnih podatkov (vključno z osebnimi podatki v datotekah) ali naprav, ki vsebujejo osebne podatke (ali ki se lahko uporabljajo za dostop do takšnih podatkov) iz prostorov podjetja Samsung, razen če se uporabijo ustrezni varnostni ukrepi (kot je psevdonimizacija, kodiranje ali zaščita gesel) z namenom varstva informacij in naprav.

Ne hraniti osebnih podatkov na lokalnih trdih diskih ali na osebnih napravah, ki se uporabljajo za delo, in postopati v skladu z BYOD (prinesi lastno napravo) politiko podjetja Samsung.

 

Posebne kategorije osebnih podatkov

 

Občasno je lahko potrebno obdelati posebne kategorije osebnih podatkov.

Posebne kategorije osebnih podatkov obdelujemo le tedaj, ko imamo zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov (videti oddelek 5 te politike) in ko se uporablja eden izmed posebnih pogojev za obdelavo podatkov posebne kategorije. Ti posebni pogoji zajemajo, niso pa omejeni na naslednje primere:

Subjekt podatkov je podal izrecno soglasje.

Obdelava je nujna za potrebe uveljavljanja pravic ali obveznosti podjetja Samsung ali subjekta podatkov v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

Obdelava je nujna zaradi zaščite vitalnih interesov subjekta podatkov, on pa fizično ne more podati soglasja.

Obdelava se nanaša na osebne podatke, ki jih je subjekt podatkov razkril.

Obdelava je nujna zaradi vzpostavljanja, uveljavljanja ali zagovora zakonitih zahtevkov.

Obdelava je nujna zaradi bistvenega javnega interesa.

Obdelava je nujna zaradi ocene delovne sposobnosti zaposlenca.

 

Pred obdelavo katerih koli posebnih kategorij osebnih podatkov, kjer obdelava že ni zajeta z obstoječo politiko ali pisno utemeljitvijo, morate obvestiti svojega Vodjo in/ali uslužbenca za obdelavo podatkov o predlagani obdelavi, da bi se lahko opravila ocena, ali je obdelava usklajena z zahtevami oddelka 5 te politike, ali je uporabljen poseben pogoj, naveden zgoraj, ter ali je treba upoštevati katere koli relevantne kriterije. Posebne kategorije osebnih podatkov ne bodo obdelane, dokler:

Se ne izvede zgoraj omenjena ocena; in

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ni na ustrezen način obveščena (z obvestilom o zasebnosti ali na drugi način) o naravi obdelave, namenih, za katere se obdelujejo, ter o pravni podlagi).

 

Deljenje osebnih podatkov (vključujoč transferje izven EEP)

 

Osebne podatke lahko prenesete le tistim tretjim ponudnikom storitev, ki sprejemajo obveznost spoštovanje zahtevanih politik in procedur ter katerih koli relevantnih pogodbenih določil, ki jih zahtevamo, in ki se strinjajo s sprejetjem ustreznih ukrepov, v skladu z zahtevami.

Osebne podatke lahko delite z drugim članom naše skupine (kar zajema tudi naše podružnice ter naše končno holding podjetja, skupaj z njegovimi podružnicami) v primeru, da prejemnik ima potrebo glede informacij, zaradi razloga, ki je povezan z delom in v primeru, da je prenos v skladu z veljavnimi omejitvami čezmejnega prenosa podatkov (videti spodaj).

Zakoni, ki se nanašajo na varstvo podatkov, omejujejo prenos državam izven Evropskega ekonomskega prostora (v nadaljevanju besedila: »EEP«), z namenom zagotavljanja, da nujna raven varstva podatkov ni ogrožena.   Osebne podatke, ki so nastali v eni državi, prenašate čez mejo, ko prenašate, pošiljate, pregledate, ali dostopate do teh podatkov v drugo ali v drugi državi. Treba je zaprositi za posebno dovoljenje od lokalnega oddelka za pravne zadeve/pisarne za varstvo podatkov pred prenosom osebnih podatkov čez mejo, da bi lahko bilo preverjeno, ali so izpolnjeni nujni pogoji.

Profiliranje in samodejno sklepanje

 

Obstajajo bistvene omejitve okoliščin, v katerih se lahko sprejemajo samodejni sklepi o posameznikih (kjer se sklep sprejme izključno samodejno, brez kakršnega koli sodelovanja ljudi). Takšen primer je, ko gre za profiliranje (to je samodejna obdelava osebnih podatkov z namenom vrednotenja določenih stvari v zvezi s posamezniki, na primer, ali bi mu lahko bil všeč določeni izdelek).

Ta vrsta odločanja je lahko uporabljena le tam, kjer je to potrebno zaradi realizacije pogodbe, kjer je to dovoljeno z zakonom ali v primeru, ko posameznik poda svoje izrecno soglasje. Ob tem posamezniki/ce imajo pravico do prejema informacij o sprejemanju sklepov, imajo pa tudi določene pravice, o katerih morajo biti obveščeni, vključno s pravico zahtevati človeški poseg ali ugovor zoper sklep, veljajo pa tudi stroge omejitve v zvezi z uporabo podatkov posebne kategorije za to vrsto odločanja.

Ko ste vključeni v dejavnost, ki zajema samodejno sklepanje ali profiliranje, morate postopati v skladu z navodili, ki Vam jih posreduje vodja ali s katero koli politiko/smernico, ki vam jo mi posredujemo. V vsakem primeru se bo vsaka dejavnost profiliranja izvajala le popolnoma skladno vsakemu veljavnemu zakonu

Posamezne pravice subjektov, na katere se nanašajo podatki

 

Podatke je treba obdelovati v skladu s pravicami subjektov podatkov. Subjekti podatkov imajo pravico:

v primeru, da soglašajo z obdelavo podatkov, kadar koli umakniti soglasje za obdelavo podatkov (to pa mora biti enako enostavno, kot je bila podaja soglasja).

prejeti jasne, transparentne in lahko razumljive informacije o tem, kako se njihovi osebni podatki uporabljajo (zato posredujemo obvestilo o zasebnosti podatkov).

zahtevati dostop do katerih koli podatkov, ki jih o njih ima kontrolor podatkov.

zahtevati spremembo in popravek nepravilnih podatkov.

zahtevati izbris podatkov, ki jih o njih ima kontrolor podatkov, ko so izpolnjeni pogoji, predvideni z veljavnim(-i) zakonom(-i).

zahtevati omejitev obdelave, ko so izpolnjeni določeni pogoji, predvideni z veljavnim(-i) zakonom(-i).

zahtevati posredovanje osebnih podatkov drugemu kontrolorju, ko so izpolnjeni določeni pogoji, predvideni z veljavnim(-i) zakonom(-i).

vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ko so izpolnjeni določeni pogoji, predvideni z veljavnim(-i) zakonom(-i).

ne upoštevati sklepa, ki je utemeljen le v samodejni obdelavi, vključno s profiliranjem, ko to povzroča zakonske ali druge bistvene posledice zanje, razen če so izrecno soglašali s tem ali kjer je to nujno za sklenitev ali realizacijo pogodbe z njimi.

vložiti pritožbo Informacijski pooblaščenec, v zvezi z našo obdelavo podatkov in pri tem navesti podrobnosti, ki sledijo, čeprav mi spodbujamo subjekta podatkov, naj nas obvesti o vseh skrbeh, ki jih ima, da bi to poskušali skupaj rešiti.

 

Ko zveste, da subjekt podatkov želi uveljaviti katero koli izmed svojih pravic, se morate obrniti na Pisarno za varstvo osebnih podatkov. Lahko se zgodi, da bo treba sprejeti ustrezne ukrepe z namenom identifikacije osebe, ki vlaga zahtevo.

Formalna zahteva za dostop do podatkov s strani subjekta podatkov (vlagatelja zahteve) za informacije, ki jih Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani, ima o njem, se lahko vloži v pisni obliki. Vendar, ni nujno, da so zahteve subjekta za dostop do podatkov formalne ali v pisni obliki (npr. lahko se vložijo preko družbenih medijev ali po telefonu). Vsak član osebja, ki prejme zahtevo, mora to zahtevo nemudoma posredovati uslužbencu za varstvo podatkov in/ali timu za pravne zadeve in usklajenost. V primeru dvoma, ali je zahteva vložena, se posvetujte z njimi.

Uslužbenec za varstvo podatkov bo odgovoril na vsako zahtevo v roku 30 dni po prejemu, s posameznimi izjemami. V primeru, da Samsung ne more posredovati zahtevanih osebnih podatkov, razlogi za to bodo dokumentirani v celoti in subjekt podatkov bo o tem obveščen v pisni obliki. Subjektu podatkov bodo prav tako posredovane podrobnosti ustreznega nadzornega organa, pri katerem se lahko vloži pritožba, kot je predvideno z veljavnim zakonom(-i) o varstvu podatkov.

Postopek v primeru kršitve varnosti podatkov          

 

Kršitve varnosti podatkov so »kršitve varnosti, ki povzročajo naključno ali namensko uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkrivanje ali druge obdelave«. Kršitev ne pomeni nujno, da so osebni podatki eksterno razkriti brez ustreznega pooblastila, temveč lahko pomeni, da je nekdo dostopil do njih brez ustreznega dovoljenja.

Mi imamo obveznost o posameznih kršitvah varnosti podatkov obvestiti ustrezni regulatorni organ, v omejenih primerih pa tudi samega subjekta podatkov.

Imperativ je, da o vsaki kršitvi podatkov, za katero veste ali sumite, nemudoma obvestite EHQ tim za varnost, uslužbenca za varstvo podatkov regije SEAD, in/ali tim za pravne zadeve in usklajenost, da bi oni lahko sprejeli potrebne ukrepe in, če je treba, dvigniti to zadevo na višjo raven. Časovni okviri za poročanje regulatornemu organu o kršitvah varnosti podatkov je 72 ur (vključno z vikendi) od trenutka, ko ste zvedeli za kršitev, pomembno pa je, da nemudoma obvestite ustrezne osebe, celo če ste negotovi, ali je prišlo do kršitve ali ne, da bi oni lahko ocenili to ter vse obveznosti, ki lahko nastanejo v zvezi s tem

Pooblastila za dostop do podatkov

 

Pooblastilo za dostop do osebnih podatkov, ki jih zbira in/ali uporablja Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani, se dodeli le naslednjim osebam:

Za dostop do osebnih podatkov zaposlencev in kandidatov za zaposlence, ki so vsebovani v sistemih človeških virov:

pooblaščenim zakonskim predstavnikom podjetja Samsung Electronics Austria GmbH, podružnice v Ljubljani

menedžerju za človeške vire (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani)

zaposlencem v oddelku za človeške vire (Samsung Electronics Austria GmbH, v Ljubljani), ki imajo delovne obveznosti, ki zajemajo ravnanje z osebnimi podatki osebja in kandidatov za zaposlitev

neposredno nadrejenim vodjam posameznih zaposlencev (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani)

 

Za osebne podatke, zbrane preko sistema video nadzora:

pooblaščenim zakonskim predstavnikom podjetja Samsung Electronics Austria GmbH, podružnice v v Ljubljani

menedžerju za človeške vire (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani)

IT serviserjem  (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani), ki imajo delovne obveznosti, ki zajemajo ravnanje z osebnimi podatki, zbranimi preko sistema video nadzora

 

Za evidenco prijave/odjave obiskovalcev:

pooblaščenim zakonskim predstavnikom podjetja Samsung Electronics Austria GmbH, podružnice v Ljubljani

menedžerju za človeške vire (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani)

zaposlencem v info desku (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani), ki imajo delovne obveznosti, ki zajemajo ravnanje z evidenco prijav in odjav obiskovalcev

 

Za osebne podatke kupcev, zbrane preko spletnih strani, ki so ustanovljene za specifične marketinške namene

pooblaščenim zakonskim predstavnikom podjetja Samsung Electronics Austria GmbH, podružnice v Ljubljani

menedžerjem za marketing, ki imajo delovne obveznosti, ki zajemajo ravnanje z osebnimi podatki, ki se zbirajo za specifične marketinške namene

 

Za osebne podatke kupcev, vsebovane v GCIC sistemu:

pooblaščenim zakonskim predstavnikom podjetja Samsung Electronics Austria GmbH, podružnice v Ljubljani

menedžerju Servisne skupine (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani)

zaposlencem Servisne skupine  (Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani), ki imajo delovne obveznosti, ki zajemajo ravnanje z osebnimi podatki, vsebovanimi v GCIC sistemu

 

 

Koristni podatki za kontakt

Na Službo za varstvo podatkov se lahko obrnete na:

Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica v Ljubljani

Letališka cesta 29 a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Elektronska pošta: Prosimo, da se obrnete na nas s pošiljanjem sporočila na naslov elektronske pošte dataprotection.sead@samsung.com